گزارش تخصصی بهداشت دهان دندان

درخواست حذف این مطلب

گزارش تخصصی مربی بهداشت:
کاهش مشکل بهداشت دهان و دندان در دانش آموزان با روش های مناسب

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات 17

قسمتی از فایل

چکیده

مسواک زدن صحیح از ارکان اصلی مقوله ی بهداشت دهان و دندان است. اغلب افراد در طی شبانه روز مسواک می زنند، ولی چیزی که کمتر به آن توجه می شود، نحوه صحیح مسواک زدن می باشد، طوری که در اکثر موارد مسواک زدن با مسواک نزدن زیاد تفاوتی نمی کند.
یادگیری مسواک زدن صحیح، کمک شایانی در امر بهداشت دهان و دندان خواهد داشت، آموزش صحیح مسواک زدن باید از دوران کودکی وتوسط خانواده ها انجام گیرد موضوعی که کمتر مورد توجه قرار می گیرد این آموزش در مدارس نیز بطور کامل انجام نمی گیرد .آموزش مسواک زدن به شکل صحیح باید به صورت عملی ویا با استفاده از تصاویر مناسب باشد تا دانش آموز روش صحیح انجام کار را بیاموزد.
اینجانب بعد از دیدن مشک بهداشت دهان و دندان در دانش آموزان مدرسه ، تصمیم گرفتم این مشکل را بررسی و حل نمایم .
نکات کلیدی :
دانش آموزان – بهداشت دهان و دندان – مسواک زدن - را ارها
مقدمه:توصیف وضعیت موجود
در طول سالهای تدریس در واحد بهداشت کالس دوم وبحث مربوط به عادت های صحیح بهداشتی وقتی از دانش آموزان می پرسیدم چه تعداد از آنها بطور مرتب و حداقل یک بار در هفته مسواک می زنند متوجه می شدم اغلب آنها یا اصال مسواک نمی زنند یا به ندرت مسواک میزنند .
با دیدن این مشک بفکر افتادم تا با بررسی این موضوع و ارائه و اجرای راه حل هایی آن را حل نمایم .
اه پژوهش :
هدف اصلی :
ارتقای بهداشت و سالمت دهان و دندان در دانش آموزان
اه جزئی :
بررسی علل بی توجهی دانش آموزان به سالمتی دهان و دندانشان
ارائه را ارهایی جهت ارتقای سالمت بهداشت دهان و دندان در دانش آموزان
مقایسه با شاخص :
در مقایسه با شاخص ، بایستی شاخص سالمت دهان و دندان در دانش آموزان با ر رود .
جمع آوری اطالعات
برای بدست آوردن اطالعات ابتدا با روش های زیر مواردی را جمع اوری نمودم :
الف مشاهده :
ابتدا وضعیت دندان های دانش آموزان را مورد بررسی قرار دادم و مشاهده : – 0 برخی از دانش آموزان دارای دندان های اب بودند ۱ – دهان برخی از دانش آموزان بوی بدی می داد .

فهرست مطالب
چکیده
نکات کلیدی :
مقدمه:توصیف وضعیت موجود
اه پژوهش :
هدف اصلی :
اه جزئی :
مقایسه با شاخص :
جمع آوری اطلاعات
الف مشاهده :
ب – پرسشنامه والدین :
مسواک زدن
توصیه های زیرمی تواند به تمیز درست دندان ها کمک کند:
روش صحیح مسواک :
تاکید معصومین بر مسواک زدن
انتخاب یک راه حل واجرای آن
صادق(علیه السلام) می فرمایند: مسواک نمودن ۱۲فایده دارد:
ارزی بعد از اجرا (نقاط قوت )
هفته بعد از دانش آموزان پرسیدم که آیا بطور مرتب مسواک میزنند؟
نقاط ضعف :
نتیجه گیری
راه حل های پیشنهادی
منابع

جهت کلیک کنید